Kreipimasis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams

Kreipimasis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams

Gegužės 28 dieną LBPA valdybos narė Sigita Garbauskienė parašė laišką/kreipimąsi Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams.

Kreipimesi išdėstyta susiklosčiusi situacija dėl medaus pertekliaus ir būtinybės ieškoti partnerių užsienyje.

Po šio laiško  gautas pakvietimas ir gegužės 31 dieną, valdybos nariai Sigita ir Vytis Garbauskai, bei asociacijos narys Tautvydas Vaičiūnas susitiko su Tarptautinių ryšių ir protokolo skyriaus vadove Agne Jaraite bei kitais atsakingais asmenimis.

Susitikimo metu detaliai išdėstyta situacija Lietuvos bitininkystės sektoriuje, aptarti galimi Amatų rūmų pagalbos variantai. Pasikeista kontaktais. Vėliau gauta anketa, kuri užpildyta anglų kalba ir  patalpinta  įstaigos  bendravimo portaluose. Buvo pažadėta, gavus bet kokios  informacijos-pranešti, ar pakviesti pokalbiui dar kartą.

Kreipimasis :

Lietuvoje pastaraisiais metais susidarė žymus medaus perteklius. Vidutinis vieno Lietuvos gyventojo medaus suvartojimas panašus kaip ir ES ir yra virš 0,5 kg per metus. Yra paskaičiuota, kad Lietuvoje surenkama apie 5000 tonų  medaus per metus, o vidaus suvartojimas siekia mažiau kaip 2000 tonos. Taigi susidaro žymus medaus perteklius vidaus rinkoje.

Iki šiol Lietuvoje mažai kas dirbo su medaus eksportu iš Lietuvos, mažai ieškota užsienio rinkų. Dažniausiai bitininkai realizuodavo medų savo jėgomis kaimyninėse ES valstybėse, maždaug po 3,0 – 3,50 Eur/kg. Situacija ES pradėjo blogėti 2017 m, kuomet buvo atvertos sienos į ES pigiam  medui iš Kinijos ir Ukrainos. Šios šalys nesilaiko geros medaus gamybos praktikos, jame  randami neautorizuotų ES pesticidų likučiai, todėl dažnai toks medus būna net gi išimamas iš prekybos. Nepaisant to, ES maždaug puse medaus suvartojama perdirbimui kaip maistinė žaliava, todėl dažnai netgi prastos kokybės medus, bet ypač žema kaina (1,5 – 2,0 Eur/kg) tenkina perdirbėjus. Dėl to pastaraisiais metais susidarė sunki situacija mažas žmonių populiacijas turinčiose Europos valstybėse realizuojant medų, dėl mažo medaus suvartojimo mažų šalių viduje.

Norint pagerinti medaus pardavimą buvo konsultuotasi su LR ŽŪM dėl susidariusios situacijos sprendimo galimybių. Buvo patarta, kad reikalinga kooperacija surenkant didelius medaus kiekius ir naujų rinkų paieška už ES ribų. Tuo pagrindu 2019 metais  įsteigta LBPA ,,Austėja‘‘. Atlikus narių-steigėjų apklausą nustatytas galimas potencialus surenkamo medaus kiekis 2019 m.  apie 200 tonų. Ateityje tikimės priimti daugiau narių, todėl medaus konsolidacija dar didės.

Žmogų kalbantį angliškai turime. Prašome pagalbos, ieškant bendradarbiavimo su užsienio partneriais parduoti lietuvišką kokybišką medų , atitinkantį visus ES reikalavimus už rentabilią kainą, o ne žemiau savikainos.