Moksliniai tyrimai

Prisijungdami prie mūsų Jūs turėsite puikią galimybę aktyviai dalyvauti remiant, prisidedant ir palaikant gyvybiškai svarbias mokslinių tyrimų programas, kurios tiesiogiai liečia mus supančią aplinką ir mūsų veiklą.

Teisės aktai

Veikdami kartu su mumis, Jūs būsite aktyviu teisėkūros proceso dalyviu, teikiant pasiūlymus, dalyvaujant diskusijose, formuojant ir įtakojant mūsų veiklos sritį ir pramonę veikiančius teisės aktus.

Kooperacijos sinergija

Veikdami kartu, Jūs tapsite visada žingsniu priekyje žengiančių profesionalų komandos dalimi. Reguliariai vykstančiuose renginiuose perimsite industrijos lyderių patirtį, atradimus ir praktikas.

Ateitį keičiantis proaktyvumas

Lietuvos bitininkų profesionalų asociacija „Austėja“ įkurta siekiant aktyviai stiprinti visos bitininkystės bendruomenės ryšius, tarpusavio bendradarbiavimą, kooperaciją, ginti jos interesus. Ypatingas dėmesys skiriamas bitininkams, kurie tiekia produktus į rinką ir gauna visą ar didelę šeimos pajamų dalį iš bitininkystės veiklos. Organizacijai priklauso profesionalūs ir pusiau profesionalūs bitininkai, taip pat dalis mūsų organizacijos narių yra aktyvūs „hobio“ bitininkai. Mes tikime ir savo pavyzdžiu įrodysime, kad asociacijų tikslas – proaktyvi veikla, o ne pasyvus stebėjimas..