Planuojami darbai

Planuojami darbai

Lietuvos bitininkų profesionalų asociacijos ,,Austėja‘‘ visuotinis suvažiavimas – 2019 m.

2019 m. kovo 10 d. Babtų kultūros centre įvyko Lietuvos bitininkų profesionalų asociacijos ,,Austėja‘‘ visuotinis suvažiavimas, kuriame dalyvavo 20 asociacijos narių ir 4 svečiai.

Buvo patvirtinta dienotvarkėje, kurioje numatyti pasisakymai šiomis temomis:
– LBPA pirmininko pasisakymas.
– Narystė LBPA ,,Austėja‘‘, bendravimo kultūra.
– LBPA galimas biudžetas 2019 metais. Jo panaudojimas.
– LBPA pozicija “Parama bitininkystei” 2017 – 2019 m. programoje. Galimos programos, taisyklių tobulinimo galimybės atsižvelgiant į verslinę bitininkystę, ar visiškas paramos krypties keitimas į išmokas.
– Sprendžiamieji klausimai – dėl logotipo paruošimo ir naudojimo asociacijos nariams, svetainės detali apžvalga su peržiūra ekrane (pasiūlymai, pastabos).
– LBPA “Austėja” strategija 2019 – 2020 – 2023 metais.
– Stojamieji ir nario mokesčiai.
– Naujų narių siūlymų tvarka.
– Medaus realizacijos paieškos.
– Miško aikštelių klausimai.

Suvažiavimo pradžioje, pasisakė LBPA „Austėja“ prezidentas Tomas Balčiūnas, kuris apžvelgė asociacijos veiklą nuo steigiamojo suvažiavimo iki pirmo visuotinio susirinkimo (laikotarpyje nuo 2018.12.02 iki 2019.03.10). Pasisakymo metu buvo paminėti nuveikti darbai – asociacijos registracijos klausimai, paieškos ir galimybės asociacijai dalyvauti ir pateikti dokumentus parodose, internetinės svetainės sukūrimas, rinkų paieškos.

Valdybos narė Sigita Garbauskienė pasisakė apie narystę asociacijoje, bendravimo kultūrą, atkreipė dėmesį į narių aktyvumą, nuo ko priklausys asociacijos veikla, apie būtinus visų narių pasiūlymus, padėsiančius asociacijai stiprėti ir augti.

Valdybos narys Remigijus Uzdras pristatė asociacijos 2019 metų biudžetą ir jo panaudojimą. Pateikė paskaičiavimus, kiek pasipildytų biudžetas pakvietus naujus narius, prašant pervesti 2 % , narių metiniai mokesčiai. Taip pat pateikė numatomų išlaidų paskaičiavimus dalyvaujant parodose, brendo kūrimui, spaudos leidiniams, vertimams, kanceliarijai. Reziumuojant biudžetą, numatyta, kad asociacijos veiklos išlaidoms 2019 metais reikės apie 5000 eurų.

Išdėstant LBPA poziciją dėl paramos bitininkystėje, 2017-2019 programoms, paramų krypties pakeitimus išsamiai išanalizavo valdybos narys Justinas Kretavičius. Kuris pateikė statistiką nuo 2005 iki 2019 metų, skirstant paramos lėšas. Atkreipė dėmesį į bičių šeimų didėjimą 2005-2018 metų laikotarpyje. Pokytis 115 500 vnt., išaugęs bitininkų skaičius nuo 2010 iki 2018 metų net 1,7 karto. Pabrėžė, kad oficialiai sumažėjo profesionalių bitynų, tačiau realiai daugeliu atveju jie buvo tik išskaidyti į mažesnius ūkius, siekiant gauti paramą dėl bičių maitinimo.
J. Kretavičius akcentavo, kad sparčiai skatinant naujų bitininkų atsiradimą, nebuvo skirta lėšų apklausoms, dėl tolimesnių veiksmų, kur dėti perteklinių medų.

Suvažiavimo metu vyko aktyvi diskusija dėl paramos taisyklių keitimo, apie kurią supažindinsime atskiroje temoje.

Valdybos narys Remigijus Uzdras išsamiai pristatė nuveiktus darbus ruošiant logotipą, internetinės svetainės kūrimo procesą. Buvo diskutuojama, dėl galimybės LBPA nariams, naudoti asociacijos logotipą, ant savo bitininkystės produkcijos etikečių. Taip pat apsvarstyta galimybė sukurti asociacijos prisistatymo video klipą.

Vadybos narys Egidijus Šimkus pristatė LBPA strategiją 2019 – 2020 – 2023 metams. Išvardijo prioritetus tai medaus rinkų paieška, organizacijos plėtra, paramų inventorizacija. Buvo diskutuojama dėl prisijungimo prie tarptautinių organizacijų, tačiau dėl lėšų stygiaus, nutarta tokių narysčių svarstymą atidėti kitiems metams. Taip pat buvo aptartos galimybės asociacijos viešinimui, kaip internetinės svetainės tobulinimas, facebook grupės sukūrimas, lankstinukų sukūrimas bei pristatymai įvairiuose renginiuose.

Valdybos nario Vyčio Garbausko kvietimu, suvažiavime dalyvavo svečias miškininkas, kuris pristatė galimybę įteisinti bitininkavimą miško standarto įstatyme. Paminėjo, kad ir galimybė, bitininkaujantiems sertifikuotuose miškuose, gauti miško medaus sertifikatą. Nutarta iki balandžio 20 dienos pateikti atsakingai organizacijai pagrįstą prašymą, dėl galimybės skirti miško aikšteles bitininkams.
Vytis Garbauskas taip pat pasisakė, dėl bičių laikymo miškuose, papasakojo ypatumus, bei įsipareigojo paruošti reikiamus dokumentus, dėl leidimų asociacijos nariams skirti aikšteles ir galimybės asociacijos nariams gauti miško sertifikatus.

Valdybos narys Rimvydas Grigaliūnas pasisakė dėl stojamųjų ir nario mokesčių, po pateiktų argumentų ir diskusijų, asociacijos nariai balsavo kad LPBA stojamasis nario mokestis bus 50 eurų, o metinis nario mokestis – 110 eurų.
Rimvydas Grigaliūnas taip pat pasisakė ir dėl naujų narių priėmimo, supažindino su įstatais, kad LBPA nariais gali tapti asmenys kurie atitinka šiuos kriterijus:
– Turi būti 18 metų sulaukę fiziniai asmenys.
– Turi turėti ne mažiau kaip 40 bičių šeimų.
– Turi taikyti pažangias bitininkavimo technologijas.
– Turi surinkti priėmimo į asociaciją rekomendacijas:

Pasisakymo metu buvo aptartas tikslas didinti asociacijos narių skaičių, diskutuojama dėl naujų narių atrankos kriterijų.

Valdybos narys Vytis Garbauskas, pasisakė dėl medaus realizacijos rinkų paieško. Apžvelgė situaciją Lietuvos rinkoje, išvardino didžiausius galimus medaus pirkėjus/įmones, su kuriais buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės.

Suvažiavimo pabaigoje buvo išklausyti svečių ir kandidatų tapti asociacijos nariais Tautvydo Vaičiūno ir Vytauto Gaidelio pasisakymai, kurie po valdybos balsavimo buvo priimti į LBPA narius.