Verslumas

Mes siekiame, kad įgytas žinias, naujas metodikas ir gerąją kitų šalių patirtį, bitininkai taikytų savo kasdienėje veikloje. Informacijos sklaidai ir grįžtamąjam ryšiui užtikrinti padeda asociacijos ruošiamos programos, tyrimai ir apklausos, o komercinei sėkmei – tarpininkavimas realizuojant, bitininkystės produktus bei įsigyjant bitininkystės inventorių ir priemones, konsultavimas ir pagalba rengiant projektus finansinei ir kitokiai materialinei paramai gauti.