Saugokime bites ir ūkininkus

Europos piliečių iniciatyvinė grupė „Saugokime bites ir ūkininkus“, norėdama sukurti bitėms draugišką žemės ūkį, kuris būtų naudingas ūkininkams, sveikatai ir aplinkai, kviečia Europos Komisiją paremti žemės ūkio modelį, kuris leis ūkininkams ir biologinei įvairovei darniai klestėti. Grupė, siekdama apsaugoti bites ir žmonių sveikatą, rengiasi Europos Komisijai pateikti teises aktus, kuriais remiantis būtų laipsniškai iki 2035 m. uždrausta naudoti sintetinius pesticidus, atkurta biologinė įvairovė ir padėta ūkininkams prisitaikyti prie permainų.

PAGRINDINIAI TIKSLAI:
1. Palaipsniui atsisakyti sintetinių pesticidų naudojimo ES žemės ūkyje: 80 proc. pavojingiausių uždrausti ne vėliau kaip iki 2030 m., o visus likusius – ne vėliau kaip iki 2035 m.;
2. Žemės ūkio vietovėse atkurti gamtines ekosistemas, kad ūkininkavimas taptų biologinės įvairovės atsikūrimo ramsčiu;
3. Žemės ūkį pertvarkyti taip, kad pirmenybė būtų teikiama smulkiajam, įvairiam ir tvariam ūkininkavimui, būtų padedama sparčiai augti agroekologiniam bei ekologiniam ūkininkavimui, ūkininkams būtų sudarytos sąlygos vykdyti nepriklausomus mokymus ir mokslinius tyrimus, kaip ūkininkauti be pesticidų ir GMO.

Informacija apie šią iniciatyvą pateikiama nuorodoje:
https://www.savebeesandfarmers.eu/eng/

Europos piliečių iniciatyvinė grupė „Saugokime bites ir ūkininkus“ yra svarbi atsvara nuolatiniam agroverslo melui. Šiuo metu yra surinkta 450 000 parašų, tačiau iki 2021 m. kovo 30 d. reikia surinkti 1,2 milijono parašų, kad ši iniciatyva būtų sėkminga ir kad būtų pradėti politiniai ir teisėkūros procesai ES lygmeniu.

Lietuvos bitininkų profesionalų asociacija “Austėja” palaiko Europos piliečių iniciatyvą „Saugokime bites ir ūkininkus!“, todėl raginame Lietuvos bitininkus ir ūkininkus prisijungti prie minėtos iniciatyvos. Iniciatyvą galima palaikyti, prisiregistravus nurodytoje nuorodoje:
https://www.savebeesandfarmers.eu/eng/background/#main_content

arba užpildžius anketą:
https://www.savebeesandfarmers.eu/w/files/paper-signature-form/lt_paper-signature-form_lt.pdf
kurią pasirašius reikėtų persiųsti Lietuvos bitininkų profesionalų asociacijai „Austėja“.