LBPA laiškas ŽŪM dėl paramų

Bičiuliai,

Vienas iš Lietuvos Bitininkų Profesionalų Asociacijos tikslų – bitininkų (o ypač profesionalų, kurie iš pragyvena iš savo amato) interesų gynimas. Dalinamės vienu iš daugelio LBPA Prezidento laiškų ŽŪM, kuriame keliama lėšų skirstymo efektyvumo ir skaidrumo problema.

2022 vasario 10 d.

“Laba diena,

Ilgai galvojau, ar turiu atkreipti visos ministerijos vadovybės dėmesį į šią, sakykime, menką problematiką, jei lyginsime jos svorį ir mastą bendrame Lietuvos žemės ūkio kontekste.

Bet nusprendžiau, kad tai mano pilietinė pareiga. O jei, visgi, šis laiškas niekur nenukeliaus ir jokio atsako nesulauks, aš kaip Lietuvos pilietis, kaip žmogus, stipriai prijaučiantis bitininkystei ir tuo pačiu siejantis savo ateitį tik su bitininkavimu bei paskutinius metus jau atstovaujantis Lietuvos bitininkų profesionalų asociaciją „Austėja“, negaliu ir neturiu moralinės teisės nepabandyti. Labai svarbu žinoti, kad šiuo laišku nieko tikrai nebandau kaltinti ir nieko nenoriu priešinti. Bandau tik iškelti jau 20 metų nesikeičiančią situaciją bitininkystėje, nusistovėjusią ydingą praktiką neefektyviai naudoti paramai skirtas lėšas sektoriuje.

Šiek tiek faktų pradžioje.

Niekam tikrai ne paslaptis, kad Europos sąjungos direktyvos dėl žemės ūkio paramos pasirodė ir buvo patvirtintos praeitų metų ankstyvą rudenį. Mes kaip socialiniai partneriai stipriai tikėjomės, kad būsime įtraukti į programos kūrimą, galėsime pasidalinti savo matymu ir net manėme, kad kažkiek galėsime pakreipti kryptį. Deja, mūsų pastangos įsitraukti liko bevaisės. Gavome jau paruoštą Bitininkystės sektoriaus programos taisyklių projektą vasario 1 d. Gavome jį tik netikėtai išgirdę, kad jis jau toks yra ir kuomet pakartotinai kreipėmės į atsakingus darbuotojus ministerijoje.

Nesunku pastebėti, o ir susirinkimo, įvykusio vasario 3 dieną metu, galimai buvo patvirtinimas iš LBS tarybos pirmininko, kad taisyklės jau yra suderintos, o greičiausiai ir paruoštos bendradarbiaujant su viena, bitininkus atstovaujančia, organizacija. Tam tikras mano išsakytas pastabas ėmėsi ginti ne ministerijos darbuotojai o galimi daliniai projekto autoriai.

Apie Lietuvos bitininkystės sektoriaus programos taisyklių projektą:

Kaip visi žinome, Europos sąjungos direktyvos nurodo gaires, bet jose yra tik prievolė pasirinkti vieną gairę, kuri bus finansuojama, o visos kitos lėšos gali būti panaudotos ministerijos nuožiūra bendradarbiaujant su atstovaujančiomis organizacijomis taip priimant geriausius sprendimus sektoriui.

Bitininkystės sektoriaus programos taisyklių projektas reikalauja labai išsamaus teisinio vertinimo. Tai pastebėti mūsų organizacijos valdyba gali, bet atlikti pačio teisinio vertinimo tikrai neturime tinkamos kompetencijos. Tokie ir panašūs įtarimai kyla dėl tam tikrų įtarimų turint interesų konfliktų ir gal net galimų korupcinių ryšių egzistavimo. Priimkite kaip įžvalgas ir nuomonę, kylančią iš programos taisyklių projekte esančių tam tikrų nuostatų, apribojimų, diskriminacinių kriterijų paliekančių išskirtines teises naudotis paramos lėšoms tik išskirtinai jau dalyvaujančioms kas met toms pačioms organizacijoms.

Bitininkystės programos projekte nėra aprašų ir kriterijų, projekto baigties sąlygų. Paliekama daug erdvės interpretacijoms.

Pagal programos taisyklių projektą į paramą ir projektus gali pretenduoti tik viena Asociacija ir jai priklausančios asociacijos.

Bitininkystės sektoriaus programos taisyklių projektas iš esmės ir realiai nekuria pridėtinės vertės, o vertinant 20 metų masteliu, nauda sunkiai apčiuopiama, todėl manome, kad taisyklės paseno ir nebepateisina bitininkų lūkesčių. Jos yra labiau naudojamos tik vienai organizacijai įsisavinti lėšas neatsakant, ar pasiekti tikslai (dažnai tikslų matavimo kriterijų net nėra) ir liekama tik su procesu ir jo baigtimi.

Kadangi, pagal šį taisyklių projektą mes negalime ir negalėsime pretenduoti į jokią programą ir kažkokiu būdu prisidėti gerinant situaciją bitininkystės sektoriuje dėl joje aprašytų ne laisvų ir labai apribojančių kriterijų, orientuotų tik į vienos organizacijos turimas intelektines, žmogiškųjų išteklių, galimai stiprių tiesioginių interesų turinčias galimybes, nusprendėme oficialiai nebandyti dalyvauti tokiu būdu paliekant ministerijai spręsti, ar reikalinga sveika, vienodas galimybes turinčių organizacijų augimo tendencija, ar visgi dar stipriau remiant vieną sektoriaus asociaciją ir didinant jos įtaką ministerijai visais su sektoriumi susijusiais klausimais.

Kadangi šiame laiške nenoriu bėgti per visus bitininkystės sektoriaus programos taisyklių projekto punktus, bet turėdamas juos visus galvoje matau tik didžiulį biurokratinį darbą, kuris apsunkina ir pačios ministerijos darbą ir NMA, o dar labiau sukuria nemažai darbo ir patiems bitininkams bei tai pačiai vienai mylimai asociacijai. Ydinga ir tuo, kad jau galimai per 20 metų yra sukurti interesų konfliktai ar net galimai suformuoti stiprūs pamatai korupcijos ryšiams.

Šiandien suplanuotas pasitarimas nuotoliniu būdu dėl minimų bitininkystės taisyklių projekto. Atvirai, nemanau, kad toks formatas yra tinkamas diskutuoti ir dar labiau ką nors greitai pakeisti.  Dėl išdėstytų dalykų aukščiau ir elgesio su mumis kaip socialiniais partneriais, suprantame, kad nesame pageidaujami, o gal net atliktume tik „skaidraus šydo rolę“.

Pasiūlymai:

Sprendimai jau išrasti ir paprasti bei atsakantys į klausimą, kodėl to nereikia.  T.y., tiesioginės išmokos laikantiems bites, jas užregistravusiems gyvūnų registre. Šis sprendimas ne mano sugalvotas, taip yra Lenkijoje ir kitose ES valstybėse.  Kaip ir pabrėžia ES direktyva, privaloma naudoti bent vieną rekomenduojamą sritį, o visos kitos lėšos būtų panaudotos tiesiogiai remti bitininkus. Tuomet bitininkas ir apsispręstų, ar jam pirkti tokius ar kitokius vaistus, ar tas lėšas panaudoti savęs tobulinimui, ar nusipirkti inventorių, o gal net atsirestauruoti patalpas, ar atlikti medaus tyrimus laboratorijoje (beje, Lietuva taip ir neturi savo laboratorijos, galinčios sertifikuotai atlikti pilną medaus tyrimą, nors įvairiems moksliniams tyrimams jau 20 metų yra skiriami pinigai).

Nenoriu per daug išsiplėsti, nenoriu, kad priimtumėte šį laišką neteisingai. Dėmesio neieškau ir šiuo laišku bandau tik atstovauti viešą bičiulių interesą.

Prašau šiame laiške išsakytas mintis ir įžvalgas priimti tik kaip mano asmeninę nuomonę, paremta iš išplaukiančios iš dokumentų informacijos (užslėptos ir atviros) ir būsiu dėkingas jei sulauks atitinkamo dėmesio, jei šis laiškas pasirodys kam nors aktualus, bus bandoma pamąstyti kaip realiai gerinti bitininkų gyvenimą.

Kylant klausimų, visuomet pasiruošę atsakyti ir bendradarbiauti.

Dėkui už reakciją ir visiems gražios dienos.

Linkėjimai,

LBPA “Austėja” Prezidentas
Linas Preikšaitis”